کیفیت قفل های استفاده شده در درب ها

قفل های استفاده شده در محصولات تولیدی این شرکت معمولا از کارخانجات معتبر کشور ترکیه مثل کارخانه DAF و KALE تامین میشوند و توسط خود مجموعه ما ضمانت می گردند.