آدرس : مشهد ، میدان خیام به سمت میدان فهمیده ، بین چراغچی ۵۱ و ۵۳ (نرسیده به خین عرب)
ایمیل: info@onedoor.ir
تلفن : ۳۶۶۶۰۰۰۰ ۰۵۱
صدای مشتری : ۰۹۰۲۶۹۰۵۹۹۹
نمابر : ۳۶۹۰۵۹۹۹ ۰۵۱